Våra villkor

DATASKYDDSPOLICY ACESSO

Denna Personuppgiftspolicy/Dataskyddspolicy beskriver hur personuppgiftsbehandlingen går till hos Acesso och förklarar hur vi samlar in och använder personlig information om dig som använder vår webbplats och på annat sätt interagerar med oss. Acesso är personuppgiftsansvarig för denna information, kontaktuppgifter finns nedan.

1. Uppgifter vi behandlar om dig

Vi kan samla in personuppgifter om dig när du besöker vår webbplats eller på annat sätt interagerar med oss.
De typer av personuppgifter vi samlar in kan inkludera:

 • Personuppgifter du tillhandahåller när du fyller i kontaktformulär, ex namn, telefonnummer och mejladress på vår webbplats.
 • Annan kontaktinformation eller personuppgifter du väljer att tillhandahålla när du kontaktar oss via telefon eller använder våra onlinetjänster.

2. Hur vi samlar in uppgifterna

Omständigheterna under vilka du tillhandahåller personuppgifter inkluderar när du:

 • Ringer eller mejlar oss
 • Kontaktar oss via kontaktformulär på vår webbplats.

3. Varför vi samlar in uppgifterna och lagring av personuppgifter

Ändamål

 1. För att kunna hantera beställningar av våra produkter och tjänster.
 2. Om du ger oss tillstånd, marknadsföra produkter och tjänster som vi tror kan intressera dig.
 3. Tillhandahålla kundsupport, svara på, och kommunicera med dig om dina förfrågningar, frågor och kommentarer.

Laglig grund

 1. Nödvändigt för att fullgöra ett avtal.
 2. Samtycke.
 3. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden.

Hur länge vi sparar uppgifterna

 1. Från insamlandet och i 12 månader därefter.
 2. Tills du drar tillbaka ditt samtycke.
 3. Tills ditt ärende är avslutat.

Personuppgifter bevaras inte under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

4. Till vem vi lämnar ut data

Acesso säljer inte och delar inte på annat sätt personlig information om dig.

5. Marknadsföring

Om du har samtyckt till att motta marknadsföringskommunikation från oss, kan du alltid dra tillbaka det samtycket genom att följa anvisningarna i den kommunikation du får, alternativt använda kontaktuppgifterna nedan. Observera att om du väljer att inte motta marknadsföringskommunikation från oss, kan vi fortfarande skicka kommunikation till dig som rör dina beställningar.

6. Dina rättigheter

Rätt att veta vilka uppgifter vi behandlar om dig
Du kan utan kostnad begära ett utdrag där du tydligt anger vilken information du vill ta del av. Den skriftliga ansökan ska skickas till kontaktuppgifterna nedan.

Rätt till att få data rättad, begränsad eller raderad
Om du upptäcker felaktig data om dig har du rätt att begära att få detta rättat. Du har också rätt att begära att vi raderar den data vi behandlar om dig.

Rätt att flytta data
Du har rätt att få ut och på annat håll använda sådan data som du själv har lämnat till oss för att använda den på annat håll..
Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter är inkorrekt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.

7. Sociala medier

Om du följer oss och interagerar med oss via någon av våra sidor på tredjepartsplattformar som t ex Instagram eller Facebook, tillämpas de plattformarnas policies, inklusive integritetsskyddspolicies på den information du lämnar. Vi uppmanar dig därför att bekanta dig med dessa villkor.

8. Hur vi skyddar dina uppgifter

Vi skyddar dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig tillgång till informationen.

9. Ändringar av vår Dataskyddspolicy

Vi kan komma att ändra denna Dataskyddspolicy – ändringar publiceras då på vår hemsida.

10. Personuppgiftsansvarig

Acesso Fastigheter AB
Åsvägen 117 (ej fakturor)
83695 ÅS

Reg.nr. 559089-0306

11. Hur du kontaktar oss:

Björn Wahlberg
0706-57 40 50
bjorn@grizzly.se